Ηλεκτρονικό αίτημα για εξέταση ΚΕΠΑ

//Ηλεκτρονικό αίτημα για εξέταση ΚΕΠΑ

Ηλεκτρονικό αίτημα για εξέταση ΚΕΠΑ

Η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ι.Ε. ενημερώνει ότι δίνεται ηλεκτρονικά η δυνατότητα στον πολίτη, μέσω web από τov ιστότοπο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ https://apps.ika.gr/ekepa να πραγματοποιήσει τα εξής:

– Να καταθέσει Αίτημα για Αξιολόγηση από Υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α.
– Να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματός του
– Να ενημερώνεται για την ημερομηνία εξέτασής του από αρμόδια Υ.Ε.
– Να ενημερώνεται από το ΚΕΠΑ για το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας
– Να κοινοποιεί το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας σε φορείς επιλογής του οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για να αντλούν τα Αποτελέσματα Γνωστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.

By | 2017-02-28T12:21:09+00:00 Φεβρουάριος 28th, 2017|ΚΕΠΑ|