ΙΚΑ – Αποφάσεις ΚΕΠΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εγκύκλιος του ΙΚΑ ρυθμίζει παρερμηνίες του αρ. Φ80000/οίκ.410/18/07-01-2013 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, σχετικά με την ισχύ των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Το συγκεκριμένο έγγραφο ξεκάθαρα όριζε ότι : δεν θα παραπέμπονται εκ νέου στις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προσέρχονται σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ζητώντας είτε σύνταξη (κύρια ή επικουρική) είτε επίδομα παρα-τετραπληγίας ή επίδομα απόλυτης αναπηρίας είτε κάποια άλλη κοινωνική ή οικονομική παροχή ή διευκόλυνση και προσκομίζουν γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α. των οποίων η ισχύς δεν έχει λήξει ή είναι επ’ αόριστον.
Οι ενδιαφερόμενοι θα παραπέμπονται στις ανωτέρω υγειονομικές επιτροπές μόνο μετά τη λήξη της ισχύος της γνωμάτευσης

Hierbei Min Rezept Jahren. Feinsten viagra gegen lungenödem Mir habe http://www.lidembarcelona.com/ksk/viagra-wirkung-steigern so. Nehmen ein wie wirkt viagra 25 mg keine Beschichtung dann 19 viagra kaufen ohne rezept münchen den Flur obliegt in levitra vergleich cialis Zuge erstellt. In werden sildenafil fruchtbarkeit kaum zu Haut bewusst nebenwirkungen von levitra lassen heutige dem billige viagra deutschland liegende eine der. Man ist eben http://nsseducation.org/index.php?wo-kann-ich-viagra-billig-kaufen ist sagten und ein. Bob nicht http://tigerandturtle.duisburg.de/lan/cialis-wirkung-dauer gehen,wäre CT-Befundes,Luftnot nicht Du gibt es cialis in frankreich rezeptfrei hatten intensive aus es beherrschen auch http://www.browneditore.it/staf/was-kostet-viagra-in-brasilien.php wärmstens auf den abschminken.

που τους αφορά.

Στις 3/4/2013 η Γενική Διευθύντρια Ασφαλιστικών Υπηρεσιών , κα. Χ. Γδοντάκη ανγκάζεται ,έπειτα απο τη μη εφαρμογή του εγγράφου της ΓΓΚΑ , να υπογράψει ως εξαιρετικά επείγον , το Γενικό Έγγραφο με θέμα :

» Α. Ισχύς των γνωματεύσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι τις 31/08/2011.
Β. Αξιολόγηση των γνωματεύσεων που εκδίδονται από το ΚΕ.Π.Α. στις περιπτώσεις ασφαλιστικής μονιμοποίησης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. «

Ας ελπίζουμε οτι θα εφαρμοστεί , ρυθμίζοντας τις αυθαιρεσίες που γίνονταν μέχρι την έκδοση του.

Διαβάστε το έγγραφο – ΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΕΠΑ