ΙΚΑ – Αποφάσεις ΚΕΠΑ

09 Απρ, 2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Εγκύκλιος του ΙΚΑ ρυθμίζει παρερμηνίες του αρ. Φ80000/οίκ.410/18/07-01-2013 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, σχετικά με την ισχύ των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Το συγκεκριμένο έγγραφο ξεκάθαρα όριζε ότι : δεν θα παραπέμπονται εκ νέου στις υγειονομικές επιτροπές  του  ΚΕ.Π.Α. ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προσέρχονται σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ζητώντας είτε σύνταξη (κύρια ή επικουρική) είτε επίδομα παρα-τετραπληγίας ή επίδομα απόλυτης  αναπηρίας  είτε κάποια άλλη  κοινωνική ή οικονομική παροχή ή διευκόλυνση και προσκομίζουν γνωματεύσεις ΚΕ.Π.Α. των οποίων η ισχύς δεν έχει λήξει ή είναι επ’ αόριστον.
Οι ενδιαφερόμενοι θα παραπέμπονται στις ανωτέρω υγειονομικές επιτροπές μόνο μετά τη λήξη της ισχύος της γνωμάτευσης που τους αφορά.

Στις 3/4/2013 η Γενική Διευθύντρια Ασφαλιστικών Υπηρεσιών , κα. Χ. Γδοντάκη ανγκάζεται ,έπειτα απο τη μη εφαρμογή του εγγράφου της ΓΓΚΑ , να υπογράψει  ως εξαιρετικά επείγον , το Γενικό Έγγραφο με θέμα :

» Α. Ισχύς των γνωματεύσεων που εκδίδονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές  του  Κέντρου  Πιστοποίησης  Αναπηρίας  καθώς  και  των Υγειονομικών Επιτροπών που λειτουργούσαν μέχρι τις 31/08/2011.
Β.  Αξιολόγηση των γνωματεύσεων που εκδίδονται από το ΚΕ.Π.Α. στις περιπτώσεις ασφαλιστικής μονιμοποίησης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας. «

Ας ελπίζουμε οτι θα εφαρμοστεί , ρυθμίζοντας τις αυθαιρεσίες που γίνονταν μέχρι την έκδοση του.

Διαβάστε το έγγραφο – ΙΚΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΕΠΑ

About the author

Related Posts