Θεσμικά

/Θεσμικά
21 06, 2017

Πρόσβαση των Θαλασσαιμικών σε νέες καινοτόμες θεραπείες υψηλού κόστους

By | 2017-06-21T22:56:21+00:00 Ιούνιος 21st, 2017|Θεσμικά|

Συμφωνία - «σταθμός» για την πρόσβαση των ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες υψηλού κόστους υπεγράφη μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και φαρμακευτικών εταιρειών.

6 04, 2017

Συγκρότηση Επιτροπής Ιατρικής των Μεταγγίσεων

By | 2017-04-06T19:10:15+00:00 Απρίλιος 6th, 2017|Θεσμικά|

Στο πλαίσιο εκπόνησης στρατηγικών για την ασφάλεια της μετάγγισης σε εθνικό επίπεδο, και προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών στην αλυσίδα αιμοδοσίας-μετάγγισης, σε κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας συγκροτείται Επιτροπή Ιατρικής των Μεταγγίσεων.